A mediácó lényege:

 

Olyan vitás ügyek, nézeteltérések esetén, amikor a felek a megoldást illetően önmaguktól eredményt elérni nem tudnak, egyezséget, megegyezést általában három módon érhetnek el:

  • Peres eljárással, bíróság előtt

  • Választott bíróság előtt

  • Mediációs eljárás keretében

 

A mediáció, mint latin kifejezés jelentése: közvetítés, egyezség létrehozása.

A mediáció az Európai Uniós jogharmonizáció keretén belül került bevezetésre Magyarországon, az uniós csatlakozást követően, majd 2007. évtől büntetőjogi mediációs lehetőséggel is kiegészült ez a tevékenység.

A mediátori tevékenységről, mediációs eljárásról a 2002. évi LV. tv., a büntető jogi mediációról az 1978. évi IV. tv., az 1998. évi XIX. tv., illetve a 2006. évi CXXIII. tv. rendelkezik. Ezen jogszabályok szabályozzák a mediátori tevékenységet, a mediátor irodák, a mediátorok működését, azok feltételeit, nyilvántartásba vételét és az általuk lefolytatott eljárások menetét.

A mediáció egy olyan alternatív, konfliktuskezelő módszer, amelynek során a vitás felek egy kívülálló, semleges, harmadik személy segítségével jutnak egyezségre, amely mindkét fél számára elfogadható megoldással zárul.

A mediáció a nyugat-európai országokban, valamint az Amerikai Egyesült Államokban már hosszabb múltra visszatekintő és általános megoldásként alkalmazott eljárási formaként működik.

A részletes elemzést, összehasonlítást lásd A mediáció előnyei oldalon.

 

Mi ez?

Mediátor

A mediátor az a személy, aki két fél közti vitás kérdésben közvetít, és a hagyományos bírósági eljárás alternatívájaként, a felek közös megegyezésének elősegítésével próbálja a konfliktusokat megoldani. A mediátor legfontosabb szerepe a felek közti megértés és kommunikáció biztosítása, a tárgyalás szakmai támogatása.

Törvény a közvetítői tevékenységről

E törvény célja, hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták rendezését, amelyekben a felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza.

Linkgyűjtemények

Mediátor.lap Mediáció.lap